Warmte-opwekking

Wettelijke bepaling(en)

 • Bouwbesluit
 • Activiteitenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

 • Een niet-gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van:
 • a. 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid;
 • b. meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.
 • Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.

Branche organisatie(s)

 • SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) www.scios.nl
 • ISSO ( I nstituut voor S tudie en S timulering van O nderzoek op het gebied van gebouwinstallaties) www.isso.nl
 • TVVL (Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen) www.tvvl.nl

Norm(en)


NEN 1087
Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN 8087 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen

NEN 2757 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen – Bepalingsmethode

NEN 2757-2      Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde – Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen

NEN 6061         Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties

Publicatie(s) richtlijnen

NPR 2758 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen. Aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen voor niet met gas gestookte toestellen

SCIOS infobladen

Informatieblad 0 Handleiding bij de SCIOS-infobladen

Informatieblad 1 Veiligheidskleppen

Informatieblad 2 Maximaal thermostaten

Informatieblad 3 Watergebrekbeveiliging

Informatieblad 4 Brandwerendheid en gasbelemmerendheid

Informatieblad 5 Gasleiding

Informatieblad 6 NEN 3028: 2004, toelichting

Informatieblad 7 EN 676: 2003, toelichting op de wijzigingen

Informatieblad 8 Grenswaarden

Informatieblad 9 Spuitcabines

Informatieblad 10  WOK stookruimten

Informatieblad 11  Gasmotoren

Informatieblad 12  CO2 -Doseringinstallaties
Informatieblad 13  Handreiking bij het bepalen van Inspectie- en Onderhoudsfrequentie van stookinstallaties

Rekenmodel (Excel) voor de bepaling van het inspectie-interval (NEN 2078 installaties)

Informatieblad 14  Europese regelgeving en inspectie dec 2008

Informatieblad 15  Opstellingsruimten

Informatieblad 16  Procesbeveiligingen onder PE


Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

 • Installatieplattegrond / opstellingstekening
 • Bediening- en onderhoudsvoorschriften
 • Aansluit-, regel- en bedradingschema’s