Afvoeren

Riolering en Hemelwaterafvoer

Wettelijke bepaling(en)

  • Bouwbesluit 2003
  • Activiteitenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

  • Bij de overgang van de grondleiding naar de huisaansluitleiding moet een inspectie- of ontstoppingsmogelijkheid aanwezig zijn. Deze inspectie- of ontstoppingsmogelijkheid moet binnen 0,5 m van de gevel zijn gesitueerd, tenzij dit niet mogelijk is. Tevens moeten de lozingstoestellen en ontluchtingskappen demontabel zijn om controle en onderhoud te kunnen uitvoeren.

Branche organisatie(s)

Norm(en)


NEN 3215  Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden

NEN 2672 Aanleg van binnenriolering van ongeplastificeerd PVC
NEN 2673 Richtlijnen voor de aanleg van leidingen van polyetheen voor binnenhuisriolering
NEN 3214 Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Aanduidingen van onderdelen op
tekeningen
NEN 3287 Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Aansluiting van condensvormende,
met gas gestookte toestellen
NEN 7012 Buizen van ABS voor binnenhuisriolering
NEN 7013 Expansiestukken van PVC en ABS voor binnenrioleringen
NEN 7033 Lijmen voor verbindingen in leidingen voor binnenriolering van ongeplastificeerd PVC
NEN 7041 Verzinkte en-of met kunststof beklede stalen pijp en hulpstukken voor binnenriolering


Publicatie(s) richtlijnen


NTR 3216  Binnenriolering. Richtlijn voor ontwerp en uitvoering (inclusief werkboek)


Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Bouwbesluit 2003
  • Activiteitenbesluit

Vetafscheider

Wettelijke bepaling(en)

  • Activiteitenbesluit

Wettelijke controle en onderhoud

  • Jaarlijks een schoonmaak uitvoeren inclusief inspectie en een rapportage in het logboek.
  • In afwijking van de NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft met het oog op het doelmatig functioneren van de afscheider.
  • Aanbevolen wordt om in verband met het functioneren en een mogelijke aantasting van de vetafscheider en de slibvangput beide in ieder geval eens per twee maanden leeg te halen. In verband met de opslag capaciteit kan vaker legen nodig zijn.

Branche organisatie(s)

Norm(en)

NEN-EN 1825-1     Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

NEN-EN 1825-2 Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud

NEN 7087 Vetafscheiders en slibvangputten. Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden vervallen
NEN 7089 Olie-afscheiders en slibvangputten. Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden


Publicatie(s) richtlijnen

NPR 3218 Nederlandse Praktijkrichtlijn - Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud

Document(en) verplicht volgens wetgeving en normen

  • Installatieplattegrond tekening